Broker Vamal

Mol-Declar Proiect oferă servicii de broker vamal, expediţie şi logistică: vămuire, declarare import / export / reexport / tranzit, antrepozit vamal, asistenţa regimuri suspensive, consultări şi intermedieri. Suntem o echipă de specialişti în procedura vamală cu o reţea de 6 filiale pe puncte vamale şi experienţă de peste 10 ani în domeniu.
0791 000 83
Vămuirea mărfurilor
Servicii broker vamal, comisionare la vamă, vămuire. Consultări, intermedieri, asistenţă, reprezentare. Experţi competenţi şi motivaţi.
Asistenţa regimuri suspensive
Asistenţă în cadrul regimurilor vamale suspensive cu impact economic, inclusiv perfecţionare activă şi pasivă, transformare sub control vamal şi admitere temporară.
Antrepozit vamal
Depozitare temporară a mărfurilor, servicii antrepozit vamal. Depozitare în condiţii speciale, descărcare, încărcare.
Import / Export / Reexport / Tranzit
Servicii de declarare a mărfurilor în cadrul regimurilor vamale definitive, precum şi pentru reexport sau tranzit prin RM.
Expediţie şi logistică
Oferim servicii de expediţie şi logistică, operativ şi responsabil, împreună cu parteneri de încredere şi cu ajutorul tehnologiilor informaţionale moderne.
900+
clienţi mulţumiţi
6
oficii teritoriale
12
experţi calificaţi
11
ani pe piaţa RM

Oficiile noastre

Chișinău 1 (PVI, str. Industrială)
Chișinău 2 (PVI, Cricova)
Chișinău 3 (PVI, Petricani)
Bălți (PVI)
Cantemir (PVI)
Aeroportul Internațional Mărculești (PFVI, aerian)